Jak dobrać najbardziej odpowiednie szkolenie NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest poprzez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest faktycznie szeroko stosowana na całym świecie w terapii niemowląt oraz dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, przeprowadzany poprzez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały znaczącą funkcję w rozwijaniu tej technologii w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo potrzebne w rehabilitacji wcześniaków, dzieci i dzieci najmłodszych.
Założenia i metody postępowania stosowane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest powszechnie akceptowane technika terapeutyczna koncentruje się na polepszeniu funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju i adaptacji organizmu do działania w powszednim życiu. Jej uniwersalność i efektywność przyczyniły się do jej powszechnego wykorzystania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie korelacji pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju dziecka oraz ich wpływ na rozwój malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak inne elementy sensoryczne i fizyczne działają na siebie nawzajem w procesie rozwoju niemowlaka. Będzie to obejmować zarówno teorię, jak i konkretne wykorzystania w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania różnych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli dobrze diagnozować problemy pacjentów i dopasowywać dobre rozwiązania terapeutyczne.


3. Doskonalenie umiejętności w zakresie opinii i analizy kłopotów maluchów z MPDz: Kursanci będą uczyć się skutecznych form oceny i praktyki problemów powiązanych z MPDz u dzieci, co pozwoli im lepiej rozpoznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Doskonalenie umiejętności skutecznego wykorzystywania technik oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na korzystnych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych technologii i wspomagań w pracy z dziećmi z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i połączonego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki pomiarów, oczekiwań zaciekawionego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać wiedzę w tworzeniu spersonalizowanych programów leczniczych dla swoich pacjentów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz informacje zdobyte w czasie wywiadu, badań klinicznych i testów, a także oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Nauczenie się z formami współpracy z opiekunami| chorego oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie zalecał doskonalenie umiejętności współpracy z opiekunami pacjentów, integrując ich w proces terapeutyczny oraz dostarczając im odpowiednie wsparcie i szkolenie, aby mogli skutecznie pomagać dziecku w mieszkaniu oraz w zwykłym życiu.